03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (290 – 293 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3
தஃப்ஸீர்
03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (290 – 293 வசனங்கள்)
உரை : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 28-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத், அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *