தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க்,
வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி
நாள் : 12-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *