03 05 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (194 – 200 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 2
தஃப்ஸீர்
03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (194 – 200 வசனங்கள்)
உரை : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 28-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத், அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *