சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3
அகீதா
சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 31-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *