உறவு மறவாமை

ஜும்ஆ குத்பா
உறவு மறவாமை,
வழங்குபவர் : ஷேக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 02-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *