மார்க்க அறிவை தேடுதலும் அதன் முக்கியத்துவமும்

குடுப்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
மார்க்க அறிவை தேடுதலும் அதன் முக்கியத்துவமும்,
வழங்குபவர் : ஷேக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 02-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஸார்க் பீச் கேம்ப், அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *