உலக அதிசயம் ஸம் ஸம் நீர்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உலக அதிசயம் ஸம் ஸம் நீர்
உரை : சகோதரர் அப்துல் ஹமீது
நாள் : 23-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *