மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?

மாதாந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?,
உரை : மௌலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி
நாள் : 21-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *