கவலைகள் நீங்க

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
கவலைகள் நீங்க,
உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 03-01-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *