ஜின்கள் உலகம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
ஜின்கள் உலகம்,
சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *