நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள்

ஜும்ஆ குத்பா
நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள்,
வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 25-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *