உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா
உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள்,
வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 01-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *