மண்ணறை வாழ்க்கை

ஜும்ஆ குத்பா
மண்ணறை வாழ்க்கை,
வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *