வறுமையும் ஒரு சோதனையே!

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வறுமையும் ஒரு சோதனையே!
உரை : மௌலவி ஃபக்ரூதீன் இம்தாதி
நாள் : 07-02-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *