இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்,
உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி
நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *