03: நோன்பு காலத்தில் பயணம் செய்பவர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்குறிய சட்டம் என்ன?

கேள்வியும்-பதிலும்
03: நோன்பு காலத்தில் பயணம் செய்பவர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்குறிய சட்டம் என்ன?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

கேள்வி:
நோன்பு காலத்தில் பயணம் செய்பவர்கள் மற்றும் நோயாளிகளுக்குறிய சட்டம் என்ன?

பதில்:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ‌ؕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *