05: அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் எப்படிப்பட்டது?

கேள்வியும்-பதிலும்
05: அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் எப்படிப்பட்டது?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

கேள்வி:
அல்லாஹ்வின் அர்ஷ் எப்படிப்பட்டது?

பதில்:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ‌‌ۚ

அவனுடைய அரியாசனம் (குர்ஸிய்யு) வானங்களிலும், பூமியிலும் பரந்து நிற்கின்றது;( 2:255)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *