உள்ளம் அமைதிபெற…,

தமிழருக்கான சிறப்பு சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
உள்ளம் அமைதிபெற…,
சிறப்புரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 26-01-2019 சனிக்கிழமை
இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *