தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம்

ஜும்ஆ குத்பா
தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம்,
வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 15-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *