மார்க்க கல்வியின் சிறப்பும் அவசியமும்

ஜும்ஆ குத்பா
மார்க்க கல்வியின் சிறப்பும் அவசியமும்,
வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ஃபக்ருதீன் இம்தாதி
நாள் : 22-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *