உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை,
உரை: அஷ்ஷேக் மஸ்ஊத் ஸலஃபி
நாள் : 15-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *