உணர்வுகளை மதிப்போம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உணர்வுகளை மதிப்போம்,
உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி
நாள் : 21-03-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *