நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா
நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்,
வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 22-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *