சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ்,
உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி
நாள் : 11-04-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *