மறுமையை மறந்த மனிதர்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
மறுமையை மறந்த மனிதர்கள்,
உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி
நாள் : 12-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *