எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்

ஜும்ஆ குத்பா
எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்,
ஃபிக்ஹுவல் அவ்லவியாத்
உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி
நாள் : 12-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *