நபிகளாரின் வழிமுறையில் அழைப்புப்பணி

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி
நபிகளாரின் வழிமுறையில் அழைப்புப்பணி,
உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி
நாள் : 16-04-2019 செவ்வாய்க்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *