தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும்

ஜும்ஆ குத்பா
தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும்,
வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 24-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *