ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும்

ஜும்ஆ குத்பா
ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும்,
வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 31-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *