நபி நூஹ்(அலை)வாழ்வு தரும் படிப்பினைகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
நபி நூஹ்(அலை)வாழ்வு தரும் படிப்பினைகள்,
உரை: அஷ்ஷேக் முஹம்மது ரிஸ்கான் மதனி
நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *