துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள்

ஜும்ஆ குத்பா
துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள்,
வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *