மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத,பேசாத நபர்கள் யார்?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத,பேசாத நபர்கள் யார்?,
உரை : அஷ்ஷேக் ஃபக்ரூதீன் இம்தாதி
நாள் : 04-07-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *