01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்,
சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *