மாற்றுமதத்தவர்களுக்கு உழ்ஹிய்யா இறைச்சியை வழங்கலாமா?

மாற்றுமதத்தவர்களுக்கு உழ்ஹிய்யா இறைச்சியை வழங்குவதில் எவ்வித குற்றமும் இல்லை. குறிப்பாக அவர்கள் நெருங்கிய உறவினர்களாகவோ, அண்டை வீட்டாராகவோ, ஏழைகளாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கும் வழங்கலாம்.

🏷ஆதாரம்:1👇🏽

அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ரு (ரலி) அவர்களின் வீட்டில் ஒரு ஆடு அறுக்கப்பட்டபோது நமது அண்டை வீட்டாரான யூதருக்கு வழங்கிவிடீர்களா?
நமது அண்டை வீட்டாரான யூதருக்கு வழங்கிவிடீர்களா? என (இருமுறை கேட்டார்கள் ) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூற நான் கேட்டிருக்கிறேன். _”அண்டை வீட்டார் குறித்து என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்திக் கொண்டேயிருந்தார். எந்த அளவிற்கென்றால், (எங்கே) அண்டை வீட்டாரை எனக்கு வாரிசாக்கி விடுவாரோ என்று கூட நான் எண்ணினேன்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்
📚 {ஆதாரம்: திர்மிதி 1943}

🏷ஆதாரம்:2👇🏽

அதிலிருந்து நீங்களும் உண்ணுங்கள்; கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கும் உண்ணக் கொடுங்கள் 📖{22:28}

இந்த வசனத்தில் முஸ்லிம் ஏழைகள், காஃபிர் ஏழைகள் என்று பிரிக்கவில்லை. ஏழைகளுக்கும் உண்ணக் கொடுங்கள் என்று பொதுவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்க அழைப்பு விடுக்கலாம்.
இச்செயலினால் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அவர்களுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படலாம்.

🏷ஆதாரம்:3👇🏽

முஸ்லீம்களையும், இஸ்லாத்தையும் எதிர்ப்பவர்களாக இருந்தால், அவர்களுக்கு உழ்ஹிய்யா இறைச்சி வழங்கக்கூடாது.

மார்க்க (விஷய)த்தில் உங்களிடம் போரிடாமலும், உங்கள் இல்லங்களிலிருந்து உங்களை வெளியேற்றாமலும் இருந்தார்களே அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்வதையும், அவர்களுக்கு நீங்கள் நீதி செய்வதையும் அல்லாஹ் விலக்கவில்லை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதி செய்பவர்களை நேசிக்கிறான்.
📖{60: 8,9}

அல்லாஹ்வே மிகவும் அறிந்தவன்

✍🏽தொகுப்பு: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌசி
அல்ஜுபைல் தஃவா நிலையம்,
சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *