மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை

மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை
உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஷ்ஹர் ஜீலானி
நாள் : 18-07-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *