அறுத்து பலியிடுதலும் அதன் வகைகளும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
அறுத்து பலியிடுதலும் அதன் வகைகளும்,
உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 25-07-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *