அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்!

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா 1440H
அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்!
உரை : மெளலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி,
நாள் :11-08-2019 செவ்வாய்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *