09: கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாதீர்!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
09: கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாதீர்!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *