குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்கள்,
சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 02-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *