அல்லாஹ்வை சந்திக்க ஆசையா?

ஜும்ஆ குத்பா
அல்லாஹ்வை சந்திக்க ஆசையா?
வழங்குபவர் : மெளலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)
நாள் : 23-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *