15: நீதி, ஈகை, வெட்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
நீதி, ஈகை, வெட்கம்,
நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்
பாகம்-15,

உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *