பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள்

ஜும்ஆ குத்பா
பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள்
வழங்குபவர் : மெளலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி
நாள் : 30-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *