01: இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம்

ரமளான் இரவு நிகழ்ச்சி
இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம் – பாகம் 1
வழங்கியவர் : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி,
அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஆர்ஸி-2,
ஜுபைல், சவூதிஅரேபியா
நாள் : 30 மே 2019 வியாழன்
எஸ்.கே.எஸ். கேம்ப் பள்ளி வளாகம்,
ஜுபைல்-2, சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *