02: பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள்
(இஹ்ஸான் – பாகம் 2)
உரை : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி,
நாள் : 29-08-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *