27: அல்லாஹ்வின் அருளை பெற சில வழிகள்(1)

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
27: அல்லாஹ்வின் அருளை பெற சில வழிகள்(1)
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *