மகத்தான 10 வஸியத்துகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
மகத்தான 10 வஸியத்துகள்,
உரை: அஷ்ஷேக் . அஸ்கர் ஸீலானி
நாள் : 06-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலையம் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *