28: அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற சில வழிகள்(2)

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
28: அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற சில வழிகள்(2)
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *