நஷ்டவாளி யார்?

ஜும்ஆ குத்பா
நஷ்டவாளி யார்?
வழங்குபவர் : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *