தன்னம்பிக்கை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
தன்னம்பிக்கை
உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி
நாள் : 12-09-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *