இன்றைய காலத்தில் அழைப்பு பணியின் அவசியம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இன்றைய காலத்தில் அழைப்பு பணியின் அவசியம்
உரை : மௌலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி
நாள் : 19-09-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *